Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 635

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2023

Tatiana Betáková (doc., RNDr., DrSc.) ID: 17452892319

Aktuálne zamestnania k 31.03.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2021 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2016 

31.07.2020 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2020 

31.01.2021 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Biological Chemistry denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta mikrobiológia a virológia denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta mikrobiológia a virológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta mikrobiológia a virológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.