Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 165

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Tatiana Betáková (doc., RNDr., DrSc.) ID: 17452892319