Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 635

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2023

Tatiana Betáková (doc., RNDr., DrSc.) ID: 17452892319