Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Zuzana Fábry Lucká (doc., Mgr., PhD.) ID: 43226953518 EduID: 302241740

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.04.2022)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.04.2022
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 11.11.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.12.2013
Koniec pracovného pomeru
11.11.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.12.2021)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
27.11.2017
Koniec pracovného pomeru
31.12.2021

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.03.2022)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
95%
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2022
Koniec pracovného pomeru
31.03.2022

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 06.07.2022)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
70%
Začiatok pracovného pomeru
06.07.2022
Koniec pracovného pomeru
06.07.2022

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 10.05.2023)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
105%
Začiatok pracovného pomeru
10.05.2023
Koniec pracovného pomeru
10.05.2023

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (liečebná pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
liečebná pedagogika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (liečebná pedagogika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
liečebná pedagogika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (logopédia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Názov programu
logopédia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.