Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Zuzana Fábry Lucká (doc., Mgr., PhD.) ID: 43226953518 EduID: 302241740

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2022 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta liečebná pedagogika denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta liečebná pedagogika denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta logopédia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta logopédia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta logopédia externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta logopédia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.