Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Ivana Butoracová Šindleryová (prof., Ing., PhD.) ID: 10143548421 EduID: 301831851

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 01.05.2021)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2021
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 30.04.2021)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.03.2021
Koniec pracovného pomeru
30.04.2021

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 28.02.2021)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2014
Koniec pracovného pomeru
28.02.2021

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (do 30.06.2014)

Vysoká škola
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
17.09.2012
Koniec pracovného pomeru
30.06.2014

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 30.09.2015)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
125%
Začiatok pracovného pomeru
24.09.2015
Koniec pracovného pomeru
30.09.2015

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 24.03.2016)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
70%
Začiatok pracovného pomeru
23.03.2016
Koniec pracovného pomeru
24.03.2016

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (verejná politika a verejná správa)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
verejná politika a verejná správa
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.