Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Ivana Butoracová Šindleryová (prof., Ing., PhD.) ID: 10143548421 EduID: 301831851

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2021 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2023

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2021 

30.04.2021 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2014 

28.02.2021 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2012 

30.06.2014 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 125%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2015 

30.09.2015 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.03.2016 

24.03.2016 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná správa externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa denná 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a trvalo udržateľný rozvoj externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied manažment a ekonómia verejnej správy externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa denná 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied verejná politika a verejná správa denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.