Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Ivana Butoracová Šindleryová (prof., Ing., PhD.) ID: 10143548421 EduID: 301831851

Aktuálny výpis Úplný výpis

16.08.2022

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
15.08.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
15.07.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
24.02.2022

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
01.05.2021

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
30.04.2021

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
30.03.2021

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
01.03.2021

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
28.02.2021

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
31.08.2020

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
16.12.2019

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
30.11.2018

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
24.03.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
23.03.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
30.10.2015

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
29.10.2015

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
30.09.2015

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
24.09.2015

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
02.01.2015

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
01.07.2014

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta: Fakulta sociálnych vied
30.06.2014

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
17.09.2012

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove