Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Ivana Butoracová Šindleryová (prof., Ing., PhD.) ID: 10143548421