Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Marcel Benčík (doc., Mgr. art., ArtD.) ID: 10043129930