Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 134

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Marcel Benčík (doc., Mgr. art., ArtD.) ID: 10043129930