Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Marcel Benčík (doc., Mgr. art., ArtD.) ID: 10043129930 EduID: 302244274

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (od 01.09.2018)

Vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2018
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (do 31.08.2018)

Vysoká škola
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
18.11.2008
Koniec pracovného pomeru
31.08.2018

Paneurópska vysoká škola (do 31.08.2014)

Vysoká škola
Paneurópska vysoká škola
Fakulta
Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
25%
Začiatok pracovného pomeru
10.02.2014
Koniec pracovného pomeru
31.08.2014

Paneurópska vysoká škola (do 31.08.2015)

Vysoká škola
Paneurópska vysoká škola
Fakulta
Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
25%
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2015
Koniec pracovného pomeru
31.08.2015
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.