Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Oľga Bočáková (doc., PhDr., Mgr., PhD.) ID: 17098942716