Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 934

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Miloš Lichner (prof., ThLic., D.Th.) ID: 11336467859 EduID: 302245475

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta katolícka teológia denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta katolícka teológia denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta katolícka teológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.