Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Ladislav Csontos (prof., RNDr. ThDr., PhD.) ID: 16045647683 EduID: 302245960

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Trnavská univerzita v Trnave (od 01.01.1998)

Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta
Teologická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.01.1998
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Trnavská univerzita v Trnave (základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie)

Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta
Teologická fakulta
Názov programu
základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Trnavská univerzita v Trnave (katolícka teológia)

Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta
Teologická fakulta
Názov programu
katolícka teológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Trnavská univerzita v Trnave (katolícka teológia)

Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta
Teologická fakulta
Názov programu
katolícka teológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Trnavská univerzita v Trnave (katolícka teológia)

Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta
Teologická fakulta
Názov programu
katolícka teológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.