Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Pavol Prokop (prof., PaedDr., DrSc.) ID: 89940005985 EduID: 301571758

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 15.03.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
15.03.2019
Koniec pracovného pomeru

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. (od 29.03.2023)

Vysoká škola
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Začiatok pracovného pomeru
29.03.2023
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (environmentalistika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
environmentalistika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (ekológia a ochrana životného prostredia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
ekológia a ochrana životného prostredia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (ekológia a ochrana životného prostredia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
ekológia a ochrana životného prostredia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (ekológia a ochrana životného prostredia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
ekológia a ochrana životného prostredia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.