Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 927

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Ladislav Tkáčik (doc., Mgr., PhD.) ID: 16251657120 EduID: 302245185

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2014 

31.08.2019 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta filozofia externá 1
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta filozofia denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta filozofia externá 1
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta filozofia denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta filozofia externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta filozofia externá 2
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny filozofie denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta dejiny filozofie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.