Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 934

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Jozef Tiňo (doc., S.S.Lic., PhD.) ID: 66537496680 EduID: 302120396

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta Teologická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2022 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie denná 1
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta katolícka teológia denná 2
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta katolícka teológia denná 3
Trnavská univerzita v Trnave Teologická fakulta katolícka teológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.