Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Jana Levická (prof., PhDr. Mgr., PhD.) ID: 22590025515 EduID: 302253473

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 01.02.2019)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2019
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálne služby a poradenstvo)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálne služby a poradenstvo
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálne služby a poradenstvo)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálne služby a poradenstvo
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálne služby a poradenstvo)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálne služby a poradenstvo
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálne služby a poradenstvo)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálne služby a poradenstvo
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálne služby a poradenstvo)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálne služby a poradenstvo
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálne služby a poradenstvo)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálne služby a poradenstvo
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálna politika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálna politika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (sociálna politika)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
sociálna politika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.