Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Roman Sehnal (doc., PhDr., PhD.) ID: 14436517959 EduID: 301368316

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2019 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta všeobecná jazykoveda denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta všeobecná jazykoveda externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.