Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Roman Sehnal (doc., PhDr., PhD.) ID: 14436517959 EduID: 301368316

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.09.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2019
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.06.2019
Koniec pracovného pomeru
31.08.2019

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.05.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2009
Koniec pracovného pomeru
31.05.2019

Ekonomická univerzita v Bratislave (do 30.09.2015)

Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta aplikovaných jazykov
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
98.67%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2013
Koniec pracovného pomeru
30.09.2015

Ekonomická univerzita v Bratislave (do 31.08.2017)

Vysoká škola
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta
Fakulta aplikovaných jazykov
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
49.33%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2015
Koniec pracovného pomeru
31.08.2017

Vysoká škola múzických umení v Bratislave (do 15.11.2016)

Vysoká škola
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
11.25%
Začiatok pracovného pomeru
19.10.2016
Koniec pracovného pomeru
15.11.2016

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (všeobecná jazykoveda)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
všeobecná jazykoveda
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (všeobecná jazykoveda)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
všeobecná jazykoveda
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.