Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Igor Matečný (doc., RNDr., PhD.) ID: 77085041473 EduID: 302243768

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2021 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta geografia, kartografia a geoinformatika denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo geografie (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta fyzická geografia a geoinformatika denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.