Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Igor Matečný (doc., RNDr., PhD.) ID: 77085041473 EduID: 302243768

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.09.2021)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2021
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (geografia, kartografia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
geografia, kartografia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo geografie (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.