Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Gabriela Lubelcová (prof., PhDr., CSc.) ID: 16802050707 EduID: 302242283

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.06.2019)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.06.2019
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (sociológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
sociológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (sociológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
sociológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (sociológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
sociológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (sociológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
sociológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.