Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Pavol Peráček (doc., PaedDr., PhD.) ID: 91717630116 EduID: 302243213

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.02.2024)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2024
Koniec pracovného pomeru
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.