Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Katarína Gubíniová (doc., JUDr. PhDr., PhD.) ID: 20316619800 EduID: 302676081

Aktuálny výpis Úplný výpis

01.09.2022

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
01.06.2021

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
31.05.2021

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
24.02.2017

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
30.06.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
23.06.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
22.06.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
01.06.2016

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
31.05.2016

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu
01.10.2010

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta managementu