Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Tatiana Tökölyová (doc., PhDr., PhD.) ID: 18464050124 EduID: 302477606

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 01.10.2020)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2020
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
20%
Začiatok pracovného pomeru
01.03.2014
Koniec pracovného pomeru
30.06.2014

Univerzita Komenského v Bratislave (do 28.02.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
40%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2014
Koniec pracovného pomeru
28.02.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
60%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2015
Koniec pracovného pomeru
31.08.2016

Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s. (do 31.08.2020)

Vysoká škola
Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca
Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2013
Koniec pracovného pomeru
31.08.2020

Aktuálne garantovania

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (európske štúdiá a politiky)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
európske štúdiá a politiky
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
1

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (manažment a ekonómia verejnej správy)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Názov programu
manažment a ekonómia verejnej správy
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.