Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Jozef Minár (prof., RNDr., CSc.) ID: 18394282613 EduID: 302243860

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 15.08.1986)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
15.08.1986
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (geografia, kartografia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
geografia, kartografia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.