Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Michal Zeman (prof., RNDr., DrSc.) ID: 15364022969 EduID: 302242597

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.02.1999)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.02.1999
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (fyziológia živočíchov a etológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyziológia živočíchov a etológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (fyziológia živočíchov)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyziológia živočíchov
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (fyziológia živočíchov)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyziológia živočíchov
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.