Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Peter Pišút (doc., Ing., PhD.) ID: 12984411272 EduID: 301476597

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.05.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2018
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (geografia, kartografia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
geografia, kartografia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.