Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Daniela Nováčková (prof., JUDr., PhD.) ID: 28275452083 EduID: 302245852

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.06.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.06.2015
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.05.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
22.09.2003
Koniec pracovného pomeru
31.05.2015

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (medzinárodný manažment)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Názov programu
medzinárodný manažment
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (medzinárodný manažment)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta managementu
Názov programu
medzinárodný manažment
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.