Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Zsolt Cséfalvay (prof., PaedDr., PhD.) ID: 20348030811 EduID: 301421435

Aktuálny výpis Úplný výpis

26.11.2021

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.09.2020

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.01.2016

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
01.10.2015

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
31.08.2014

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
05.03.2013

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta
09.09.2009

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Pedagogická fakulta