Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Erika Zemková (prof., Mgr., PhD.) ID: 18944294866 EduID: 302244964

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.02.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2014
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (trénerstvo)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
trénerstvo
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (trénerstvo)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
trénerstvo
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
trénerstvo a učiteľstvo telesnej výchovy
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (vedy o športe)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
vedy o športe
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (vedy o športe)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
vedy o športe
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (vedy o športe)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
vedy o športe
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (vedy o športe)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Názov programu
vedy o športe
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.