Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Jana Labudová (doc., PaedDr., PhD.) ID: 13843899817 EduID: 302244268

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.04.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.04.2014
Koniec pracovného pomeru

Trnavská univerzita v Trnave (od 01.05.2014)

Vysoká škola
Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta
Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2014
Koniec pracovného pomeru
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.