Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Igor Zeman (doc., RNDr., PhD.) ID: 13917393692 EduID: 301363881

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.01.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2016
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.12.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2015
Koniec pracovného pomeru
31.12.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.12.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.04.1995
Koniec pracovného pomeru
31.12.2014

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (jadrová chémia a rádioekológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
jadrová chémia a rádioekológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (jadrová chémia a rádioekológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
jadrová chémia a rádioekológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (jadrová chémia a rádioekológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
jadrová chémia a rádioekológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (jadrová chémia a rádioekológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
jadrová chémia a rádioekológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (jadrová chémia a rádioekológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
jadrová chémia a rádioekológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.