Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Pavel Uher (prof., RNDr., CSc.) ID: 12071288214 EduID: 301392336

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.02.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2014
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (mineralógia, petrológia a ložisková geológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mineralógia, petrológia a ložisková geológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (mineralógia a petrológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mineralógia a petrológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (mineralógia a petrológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mineralógia a petrológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.