Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Miroslava Šupolíková (doc., RNDr., PhD.) ID: 84692299499 EduID: 301238743

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.02.2017)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2017
Koniec pracovného pomeru

Univerzita Komenského v Bratislave (od 04.09.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Farmaceutická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
04.09.2023
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo biológie (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia a virológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia a virológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia a virológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia a virológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia a virológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia a virológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.