Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Radovan Šebesta (prof., Mgr., DrSc.) ID: 34936641998 EduID: 301827717

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.10.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2016
Koniec pracovného pomeru

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (od 07.03.2024)

Vysoká škola
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Začiatok pracovného pomeru
07.03.2024
Koniec pracovného pomeru
-

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (Biological Chemistry)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
Biological Chemistry
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (organická a bioorganická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická a bioorganická chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (organická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (organická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická chémia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.