Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Martin Putala (doc., RNDr., CSc.) ID: 29610240185 EduID: 301554311

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.11.1991)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.11.1991
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (chémia (konverzný))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
chémia (konverzný)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (organická a bioorganická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická a bioorganická chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (organická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (organická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická chémia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (chémia (konverzný))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
chémia (konverzný)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (organická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická chémia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (organická chémia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
organická chémia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.