Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 134

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2023

Miroslav Prokša (prof., RNDr., CSc.) ID: 17638578621

Aktuálne zamestnania k 30.06.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.1980 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo biológie (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo geografie (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo chémie (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo biológie (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo geografie (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta učiteľstvo chémie (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta didaktika biológie denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta didaktika biológie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.