Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 542

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Jozef Nosek (prof., RNDr., DrSc.) ID: 17019891424

Aktuálne zamestnania k 31.12.2022

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.1990 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta biochémia denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta biochémia (konverzný) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta biochémia denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta biochémia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta biochémia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2022. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.