Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Iveta Herichová (prof., Mgr., PhD.) ID: 13155353058 EduID: 302243975

Aktuálny výpis Úplný výpis

01.01.2023

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
31.12.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.12.2021

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
30.11.2021

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.10.2021

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
30.09.2021

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
11.08.2011

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
11.07.1994

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta