Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Vladimíra Džugasová (doc., RNDr., PhD.) ID: 15135375482 EduID: 302113354

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.11.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.11.2016
Koniec pracovného pomeru

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (genetika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
genetika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (genetika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
genetika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (genetika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
genetika
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.