Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Helena Bujdáková (prof., RNDr., CSc.) ID: 14568906137 EduID: 302245258

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.10.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2018
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.09.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2018
Koniec pracovného pomeru
30.09.2018

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2018)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.1988
Koniec pracovného pomeru
30.06.2018

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (medicínska biológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
medicínska biológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia a virológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia a virológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia a virológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia a virológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia a virológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia a virológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (mikrobiológia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
mikrobiológia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.