Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 40 388

Dátum aktualizácie údajov: 30.06.2022

Róbert Bodor (doc., RNDr., PhD.) ID: 18652679302