Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Viktor Oliva (Mgr., PhD.) ID: 65014556513 EduID: 302600884

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.09.2021)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Fakulta telesnej výchovy a športu
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2021
Koniec pracovného pomeru

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.04.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca
Výskumný pracovník - výskumník
Začiatok pracovného pomeru
01.04.2023
Koniec pracovného pomeru
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.