Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Jozef Babečka (doc., PhDr., PhD.) ID: 21101266690 EduID: 302304038

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Fakulta zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2023 

 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.10.2023 

 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.