Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 269

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2023

Lenka Lindák Lukačovičová (Mgr. art., ArtD.) ID: 13998777801