Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Olympia Marko (Mgr.) ID: 10283628235 EduID: 302605182

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Slovenská technická univerzita v Bratislave (od 01.10.2023)

Vysoká škola
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta
Stavebná fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2023
Koniec pracovného pomeru
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.