Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Michala Sládeková Madajová (Mgr., PhD.) ID: 20350273201 EduID: 302302121

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 19.06.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2022
Koniec pracovného pomeru
19.06.2023

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.04.2022)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2018
Koniec pracovného pomeru
30.04.2022

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (regionálna geografia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Prírodovedecká fakulta
Názov programu
regionálna geografia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.