Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 249

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Danica Pišteková (Mgr. art., ArtD.) ID: 10856606293