Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

František Demeter (Mgr. art.) ID: 17132344959 EduID: 302249876

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2015 

31.05.2016 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.