Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Martin Švikruha (doc., PhDr., PhD.) ID: 15547184078 EduID: 302242858

Vizualizácia Úplný výpis

Aktuálne zamestnania k 30.06.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (od 01.01.2024)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.01.2024
Koniec pracovného pomeru
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.