Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 864

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Karen Henderson (doc., PhD.) ID: 11181412566

Aktuálne zamestnania k 31.12.2022

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2021 

 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2022

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta sociálnych vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2017 

30.06.2021 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2015 

16.02.2015 

Vysoká škola Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 7.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.09.2014 

19.12.2014 

Vysoká škola Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 7.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.02.2015 

30.05.2015 

Vysoká škola Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 7.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

07.09.2015 

18.12.2015 

Vysoká škola Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 7.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.02.2016 

31.05.2016 

Vysoká škola Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 7.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.09.2016 

21.12.2016 

Vysoká škola Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 7.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.02.2017 

02.06.2017 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.02.2014 

31.01.2015 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky denná 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky externá 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky denná 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky externá 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá a politiky denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe denná 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe externá 1
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta sociálnych vied európske štúdiá/ european studies denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2022. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.