Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 125

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Zuzana Šebeková (doc., ArtD.) ID: 15428236412 EduID: 302700402

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2022 

 

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta architektúry a dizajnu
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17.16%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.10.2023 

 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.